Colofon

Hoofdredacteur:

  • Anneke van der Veer


Redactie:

  • Thijs Koetsier (webredactie)

Voorwaarden & Verantwoording

Onze artikelen geven de persoonlijke mening van de auteur weer.

Naar artikelen verschenen op deze site mag gerefereerd worden, mits er een link naar onze site wordt geplaatst.

Aan informatie op deze site mogen geen rechten worden ontleend.

Wij accepteren inhoudelijke kritiek op onze artikelen en zijn bereid om fouten toe te geven als deze onverhoopt in de artikelen geslopen zijn.

Artikelen, commentaren en events worden enkel geplaatst als ze niet discriminerend van aard zijn, oproepen tot geweld, racisme, antisemitisme of anderszins onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. Onthoud je van ongefundeerde kritiek die enkel personen beschadigt. Onderbouw je kritiek altijd met argumenten.
Wij behouden ons het recht voor om artikelen of reacties op artikelen te verwijderen indien deze kwetsend, onheus of onjuist zijn.

De redactie is gerechtigd om alle wijzigingen door te voeren in aangeleverde artikelen zolang dat niet leidt tot een andere inhoudelijke weergave van het aangeleverde.