Move
-

Politiek

Laatste Headline

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Europa is het “westelijke uitsteeksel “van het Aziatische continent. Een groot schiereiland dat in de loop van het tweede millennium na Chr. de hegemonie in de wereld heeft veroverd. De grote verscheidenheid in landschappen is de oorzaak van een...

Lees Meer

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnengetreden. Fundamentele maatschappelijke veranderingen zoals we nu meemaken, zijn een gevolg van deze overgang maar komen niet...

Lees Meer

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe   Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast werd in die tijd de hondenkar...

Lees Meer

De staat van ons land (dit Nederland)

De staat van ons land (dit Nederland)

Al vele eeuwen proberen wetenschappers te begrijpen waarom het heelal is zoals het is, waarom de natuurwetten zijn zoals ze zijn. Waarom elk subatomaire deeltje en elke natuurkracht precies die eigenschappen heeft die ons bestaan mogelijk maken....

Lees Meer

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid. Het woord alleen duidt op ellende. Het past in het rijtje ‘schijnhuwelijk’, ‘schijnconstructie’ (om belasting te ontwijken!), ‘schijndood’ – nog erger dan helemaal dood. Schijnzelfstandigheid: brrrr. Want zzp’ers...

Lees Meer

Het gemak van een SP'er

Waarom aan de zijlijn staan zo gemakkelijk is

Iedere liberaal kent wel één persoon die aan de volgende beschrijving voldoet:  Het hebben van een vooringenomen houding jegens mensen die ook maar neigen naar het liberale gedachtegoed, alle gesprekken terug kunnen leiden naar politieke denkbeelden, en het alleen maar kunnen maken van snerende opmerkingen die uitgaan van vooral onterechte implicaties.

Ik ben met meerdere mensen in aanraking gekomen die aan deze beschrijving voldoen.

Het zal u dan wellicht ook niet verbazen dat al deze mensen een affiliatie met de Socialistische Partij hebben.

Deze bekrompenheid heeft mij altijd verbaasd. Waarom zijn SP’ers over het algemeen zo bekrompen?  Laat ik voorop stellen dat dit niet voor alle SP’ers geldt. Ik ken genoeg SP’ers die dan ook ruimdenkend zijn (geworden) en toegeven dat de oordelen die ze in het verleden hebben geveld dan ook onterecht waren.

Moeiteloos schreeuwen zonder kennis van zaken

Schreeuwen zonder kennis van zaken is iets wat vaak te merken is bij een SP’er. Ik had een tijd geleden een discussie met een SP-afdelingsvoorzitter, en die stelde me voor om eens een dag met een zorgmedewerker mee te lopen om te zien hoe het vraagstuk van efficiëntie de zorg kapot maakt, waarop ik antwoordde dat ik dat al meerdere malen heb gedaan. De reactie daarop was dan ook niet verrassend: “1) Met medewerker bedoel ik niet manager. 2) Heb je écht niet gezien dat efficiency = kwaliteitsafbraak?”

Wat impliceert de beste meneer hier? Voel ik me te goed voor een zorgmedewerker? Ben ik als liberaal iemand die alleen maar naar de managers luistert? Ik weet niet wat deze man precies impliceert, maar ik voel me nergens te goed voor. Ik heb dan ook gezegd dat mijn moeder in de thuiszorg heeft gewerkt en ik het dan ook zeer vervelend vind dat er wordt geredeneerd op basis van onterechte aannames. Hierop is tot op het moment van schrijven uiteraard dan ook geen reactie gekomen. Ik heb het nog niet eens gehad over kwaliteitsafbraak als gevolg van fraude, maar dat is iets voor later.

Wat is de oorzaak van dit gedrag?

Bovenstaand voorbeeld vind ik kenmerkend voor veel SP’ers. Waar vind deze houding zijn oorsprong? Ik heb daar uitvoerig over nagedacht, en ik kwam tot de conclusie dat het komt doordat de SP vaak aan de zijlijn staat. Haar leden dragen weinig tot geen verantwoordelijkheid voor het beleid dat lokaal, regionaal of nationaal wordt bedacht en kan dus allerlei (irrationele) kritiek leveren die zij willen. Burgers die de volkspartij willen aanspreken op standpunten krijgen dan ook antwoord van een partijapparaat, terwijl zij juist open en transparant moet zijn.
De zijlijn

Als we haar eigen website mogen geloven, kreeg de SP 271 van de 8654 zetels tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Deze heeft ze in 114 van de 408 gemeenten. Hoewel de SP zelf geen informatie hierover heeft, levert ze naar schatting 10 wethouders. Dit zijn niet bepaald cijfers om trots op te zijn als je er voor het gewone volk bent. Is de SP dan nog wel echt een partij voor het volk? Ik denk van niet. De SP is tegenwoordig niets meer dan een baantjescarrousel voor jaknikkers die geen moeite hebben met het misbruiken van de gewone mens voor haar eigen doeleinden. Het verbaast me dat er nog mensen zijn die in deze grapjes trappen.

Een mooi voorbeeld is het standpunt van de partij over de redding van de SNS bank. De SP stelt dat de nationalisatie van SNS niet mag leiden tot extra bezuinigingen die ouderen, werknemers, studenten of zieken treffen. Dit is het toppunt van heerlijk schreeuwen vanaf de zijlijn. Een flinke verhoging van overheidsuitgaven mag dus niemand treffen behalve de gewone man. Dat leest u goed. Als u niet in een speciale situatie zit bent u het haasje bij de SP.

We kunnen de SP dan ook het beste zien als een paard met oogkleppen dat niet van haar koers afwijkt. Een SP’er toont precies hetzelfde gedrag. Het is aan ieder ruimdenkend persoon om de SP van die oogkleppen te ontdoen en haar eens te laten zien hoe de wereld anno 2013 nou echt in elkaar steekt. Socialistische Partij, laat zien dat je links- en rechtsom naar een ander kan kijken, dan pas verdien je een mandaat van het volk.

Reacties  

 
#1 Ties 11-02-2013 13:43
Helemaal mee eens. Goed stuk!
Quote
 
 
#2 Mey 11-02-2013 17:25
Dom, suggestief, bevooroordeeld, kortzichtig en veralgemenisere nd, zo zou ik dit stuk willen kwalificeren. En dat is precies datgene wat de auteur SP'ers verwijt. Het is de bekende psychologische splinter in andermans oog en de balk in eigen oog. En wat de auteur precies verstaat onder "links-en rechtsom naar een zaak kijken", is mij volslagen onduidelijk en ook weer te kort(zichtig) door de bocht, zo kenmerkend voor het liberale gedachtengoed. Voor liberalen is er maar 1 blik en dat is RECHTSOM. Weet ie wel die Wanningen, maar nu verwijt ie de SP dat ze alleen LINKSOM kijken.
Quote
 
 
#3 Koepdeetat 13-02-2013 10:00
Op het stuk is veel af te dingen. Zo zie je maar dat 'lang nadenken' niet per se tot een meer 'diepzinniger'analyse leidt. Hoewel ik mezelf absoluut niet tot het gedachtegoed van de SP aangetrokken voel, kan men van de SP niet zeggen dat ze geen consistent wereldbeeld hebben, want dat hebben ze wel. Daar kun je het mee eens of oneens zijn. Voor de rest spelen ze het politieke spel zoals zowat alle andere politieke partijen. Kom op, Liberale Media, dat kan toch wel ietsje beter. Dit is zwak.
Quote
 
 
#4 Ineke Hagens 13-02-2013 19:01
Beste Dennis Wanningen,

"Het gemak van een SP'er"

“Wat is de oorzaak van dit gedrag?
Bovenstaand voorbeeld vind ik kenmerkend voor veel SP’ers. Waar vind deze houding zijn oorsprong? Ik heb daar uitvoerig over nagedacht, en ik kwam tot de conclusie dat het komt doordat de SP vaak aan de zijlijn staat. Haar leden dragen weinig tot geen verantwoordelij kheid voor het beleid dat lokaal, regionaal of nationaal wordt bedacht en kan dus allerlei (irrationele) kritiek leveren die zij willen. Burgers die de volkspartij willen aanspreken op standpunten krijgen dan ook antwoord van een partijapparaat, terwijl zij juist open en transparant moet zijn.”

Het is maar net wat je verstaat onder het geen kennis van zaken hebben, vaak is dit iets wat gezegd wordt over een standpunt die een partij of bepaalde persoon heeft over een bepaald onderwerp. Je kunt het ergens mee eens zijn of oneens zijn. Zo heeft ieder zijn eigen visie over de bestaande wetten en regels die er in de politiek zijn...en wie zegt dat deze de absolute waarheid zijn, en/of zullen werken. Wat ik hier proef is het alsmaar weer met de vingertjes naar elkaar wijzen i.p.v. als men met een standpunt naar buiten komt eens echt te luisteren zonder ook maar gelijk met een oordeel klaar te staan.

Afgeven op de een en vervolgens zelf het zelfde doen is de hedendaagse communicatie en is ook waarom veel dingen niet werken in de huidige politiek daar menigeen zich meer bezig houdt met zijn EIGEN waarheid, dan te luisteren naar wat men daadwerkelijk te zeggen heeft zonder ook maar enigszins klaar te staan met een oordeel, waarbij het eigenbelang weer voorop blijft staan en wijzen naar elkaar..en dit is de structuur van de hedendaagse politiek.

Waar gaat het over: of men nu Linksom of Rechtsom kijkt, dit zal weinig veranderingen brengen zolang de mensheid zich op deze manier laat betuttelen en zich inlaat met de hedendaagse nonsens vanuit de hedendaagse politiek die ons wijs maakt dat er te korten zijn welke zij zelf kunstmatig in stand houdt, maar dit issue is waarschijnlijk iets waar het gros onder ons nog niet helemaal wakker voor is, helaas.

Dank voor je schrijven...

Met vriendelijke groeten,
Ineke Hagens
Quote