Move
-

Politiek

Laatste Headline

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Europa is het “westelijke uitsteeksel “van het Aziatische continent. Een groot schiereiland dat in de loop van het tweede millennium na Chr. de hegemonie in de wereld heeft veroverd. De grote verscheidenheid in landschappen is de oorzaak van een...

Lees Meer

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnengetreden. Fundamentele maatschappelijke veranderingen zoals we nu meemaken, zijn een gevolg van deze overgang maar komen niet...

Lees Meer

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe   Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast werd in die tijd de hondenkar...

Lees Meer

De staat van ons land (dit Nederland)

De staat van ons land (dit Nederland)

Al vele eeuwen proberen wetenschappers te begrijpen waarom het heelal is zoals het is, waarom de natuurwetten zijn zoals ze zijn. Waarom elk subatomaire deeltje en elke natuurkracht precies die eigenschappen heeft die ons bestaan mogelijk maken....

Lees Meer

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid. Het woord alleen duidt op ellende. Het past in het rijtje ‘schijnhuwelijk’, ‘schijnconstructie’ (om belasting te ontwijken!), ‘schijndood’ – nog erger dan helemaal dood. Schijnzelfstandigheid: brrrr. Want zzp’ers...

Lees Meer

De stem van het volk?

Als student Internationale Betrekkingen vind ik de vernieuwde interesse in de verhouding tussen Nederland en de Europese Unie erg interessant. De Britse premier Cameron heeft met zijn oproep voor een referendum veel losgemaakt in het Verenigd Koninkrijk én in Nederland. Zoals het nu gaat kan het niet meer. De Europese Unie is een ondemocratische instelling en de ongecontroleerde macht van de Europese Commissie stuit veel Nederlanders tegen de borst. Toch wekt de discussie bij mij vragen op: is een referendum wel een geschikt middel om de werkelijke publieke opinie te peilen? Is de gemiddelde kiezer eigenlijk wel op de hoogte van wat er in Europa speelt?

Het referendum

In theorie zou een directe vorm van democratie via referenda prachtig zijn. Directe inspraak van burgers over een specifiek probleem in bestuur en beleid. Bovendien, door een referendum uit te schrijven ontduikt een regering de verantwoordelijkheid om zelf een besluit te nemen. Immers, het is niet de regering die de beslissing neemt, maar het volk. Als liberaal geloof ik dat stemmers rationeel handelen en zelf informatie tot zich nemen, maar van wie komt die informatie? Is het niet zo dat juist de felle opponenten het hardst zullen schreeuwen in de media en zo de publieke opinie sturen? Zou het zo kunnen zijn dat een rationele keuze op basis van irrationele argumenten tot een uitslag leiden die niet de keuze van het volk is, maar de keuze van de beste lobby?

Het electoraat


Sinds in 1979 de leden van het Europees Parlement direct gekozen worden is het opkomstpercentage gedaald van 58,1% naar een magere 36,8%. Dat vind ik schokkend, want als nog geen 40% van het electoraat de moeite neemt te stemmen voor het Europees Parlement, is de kiezer dan wel voldoende op de hoogte van het belang van de Europese Unie?

Met een referendum wordt de beslissing genomen worden door de meerderheid. Maar, met een laag opkomstcijfer is die meerderheid niet altijd de meerderheid van het electoraat. Een kiezer is eerder geneigd is om te gaan stemmen wanneer hij/zij tégen een onderwerp is. Helaas doen veel behoudende en ongeïnteresseerde kiezers de moeite niet om naar de stembus te gaan, maar is een besluit via referendum dan wel legitiem?

De kennisfactor

Is de gemiddelde kiezer eigenlijk wel in staat een oordeel te vellen over een complex geheel als de Europese Unie? De structuur en geschiedenis is ingewikkeld en de verschillende aspecten en functies zijn amper te volgen. Een ''in of uit'' debat gaat volledig voorbij aan de complexiteit van het vraagstuk. Is het verstandig om gecompliceerde dilemma's voor te leggen aan een relatief ongeïnformeerd electoraat? Is het niet beter om dit over te laten aan experts, de politici die zich verdiept hebben in het onderwerp?

Het elitarisme straalt van bovenstaande alinea af, maar dat maakt de vraag niet minder belangrijk. Ik vind het persoonlijk zorgelijk dat de Europese Unie verworden is tot een onbegrijpelijk instituut waar maar enkelen het fijne van weten. Ik ben bang dat die complexiteit een van de redenen is dat verdere afdrachten van soevereiniteit weinig concrete tegenstand zal vinden. Het is niet te overzien en de ingewikkeldheid demotiveert de kiezer.

Kijken naar de toekomst

Het debat over het referendum zorgt er voor dat Europa weer op de politieke agenda staat. In dat opzicht is het al een succes. Mocht er besloten worden tot een referendum over te gaan hoop ik dat de kiezer objectieve informatie tot zich kan nemen via de media. Zorg dat mensen weten waar ze over beslissen en de gevolgen kunnen overzien. De Europese Unie heeft een enorme impact op Nederland en het is van belang om deze impact goed in beeld te krijgen voordat een beslissing genomen wordt.

 

Reacties  

 
#1 bernard weiss 09-02-2013 12:05
Allereerst de vraag of een referendum wel het meest geschikte middel is. In discussies elders, bijvoorbeeld de Volkskrant, wordt deze vraag ook opgeworpen. We hebben immers verkiezingen, en daar kunnen we de partij kiezen die ons Europa-standpunt het beste vertegenwoordig t. Maar is dat ook zo? De twee meest eurosceptische partijen zijn PVV en SGP. Moet ik dan als atheïst op de SGP stemmen? Of als links-liberaal op de PVV? Ik denk het toch niet. De partijen die mijn algemene, Nederlandse gedachtengoed vertegenwoordig en of daar in de buurt komen staan mij wat Europa betreft niet aan. En andersom.

Natuurlijk is de opkomst een probleem. Die is laag, schrikbarend laag. Maar het gaat me te ver dat neer te leggen bij desinteresse van de kiezer, of een gebrekkige kennis van het onderwerp. Het is beslist niet denkbeeldig dat de kiezer inmiddels, na zestig jaar 'Europa' doorheeft dat z'n stem niets waard is. Dat stemmen op het Europese parlement een loos gebaar is, dat niets dan een papieren tijger geschapen heeft. De werkelijke macht in Europa ligt bij gevestigde belangen in een bureaucratische lobby-organisatie, die ver weg staat van wat kiezers beweegt. Misschien heeft de kiezer juist wèl voldoende kennis, en is juist dàt de reden van de lage opkomst. Natuurlijk draagt het negeren van de uitslag van het vorige Europa-referendum niet bij aan een enthousiast electoraat.

Om de beslissingen dan over te laten aan 'de experts, die zich erin verdiept hebben' dan? Ik kijk eens even naar de volte-face van Buma afgelopen week, van rabiate Eurofiel naar Euroscepticus van de bovenste plank. Z'n argumenten zijn inmidels stuk voor stuk weerlegd, zoals in het verleden ook z'n argumenten pro-Europa. Expert? Verdiept? Denk het niet.

Ik deel je hoop dat een goed geïnformeerd kiezerspubliek deel kan nemen aan een referendum. Of die informatie uit de Nederlandse media moet komen betwijfel ik, gezien de eenzijdig Eurofiele houding van de meeste gevestigde media.
Quote
 
 
#2 Arwin 09-02-2013 16:42
besluit bij lage opkomst (zelfs bij 25%) is nog altijd veel legitiemer dan besluit door 150 man die er bovendien een politieke koehandel aan vooraf laten gaan. Het raakt hier de kern van onze democratie, dan moet het volk daar iets over mogen zeggen. Als ze dat niet willen en niet komen opdraven, geven ze bewust en moedwillig deze kans op.

Daarom zal heel erg bepalend zijn hoe de vraagstelling zal zijn.
Quote
 
 
#3 Eline 10-02-2013 00:04
Goed stuk en nuttig om de kennisvraag en representatievr aag te stellen. Maar objectieve informatie van de media? Rationele beslissingen van de kiezer? Je geeft al aan dat de meeste stemmers waarschijnlijk de tegenstanders zijn. Ik zou de emotionele en subjectieve factoren daarbij zeker niet negeren. Ik vrees dat er aan je ideaalbeeld bij lange na niet voldaan kan worden.
Quote