Over Ons

Liberale Media stelt zich ten doel een platform te bieden aan het liberale geluid. Via dit platform wordt ruimte geboden aan auteurs om vanuit gevarieerde liberale insteek hun visie te geven op politiek, maatschappij en economie. Zonder winstoogmerk, zonder op enige wijze subsidie te ontvangen en niet gelieerd aan enige politieke partij, streeft Liberale Media ernaar het liberalisme in de breedste zin van het woord te laten horen; van links tot rechts, van modern tot klassiek en van vooruitstrevend tot behoudend.

Liberale Media is ontstaan uit de behoefte aan een medium dat vanuit het liberalisme haar visie geeft op de maatschappij. In het pluriforme media- en internetlandschap ontbrak het aan een geluid dat duidelijk maakt dat binnen de liberale wens voor een kleine overheid wel degelijk plaats is voor rekenschap naar de zwakkeren in onze samenleving.

Te vaak wordt het liberale gedachtegoed door haar tegenstanders versleten voor een rechts-conservatief ideaal waarbij enkel de vrije markt bepalend is. In een tijd waarin polarisatie hoogtij viert worden stromingen zo gereduceerd tot enkel links of uitsluitend rechts en blijft het juiste beeld onderbelicht. De auteurs van Liberale Media proberen vanuit een liberaal standpunt oplossingen en observaties aan te dragen die zo bijdragen aan een inhoudelijk en genuanceerd liberaal geluid.

De artikelen op Liberale Media lenen zich daarnaast ook voor allerhande maatschappelijke en politieke opinie en discussies, regelmatig naar aanleiding van actuele kwesties of niet-liberale maatschappijbeschouwingen, maar altijd vanuit een liberaal gedachtegoed.

De redactie van Liberale Media heeft altijd behoefte aan nieuwe auteurs die hun liberale licht over tal van kwesties willen laten schijnen. Op die manier wordt ons geluid nog gevariëerder ten aanzien van allerlei maatschappelijke kwesties en nieuwsfeiten. Wij roepen u dan ook graag op om wanneer u interesse heeft via ons medium te publiceren, of wanneer u iemand kent die hiervoor in aanmerking zou komen, contact met ons op te nemen. Ook is het mogelijk om relevante evenementen aan te melden voor vermelding op onze website.

Contact

Redactie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Adverteren: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Voorwaarden & Verantwoording

Onze artikelen geven de persoonlijke mening van de auteur weer.

Naar artikelen verschenen op deze site mag gerefereerd worden, mits er een link naar onze site wordt geplaatst.

Aan informatie op deze site mogen geen rechten worden ontleend.

Wij accepteren inhoudelijke kritiek op onze artikelen en zijn bereid om fouten toe te geven als deze onverhoopt in de artikelen geslopen zijn.

Artikelen, commentaren en events worden enkel geplaatst als ze niet discriminerend van aard zijn, oproepen tot geweld, racisme, antisemitisme of anderszins onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. Onthoud je van ongefundeerde kritiek die enkel personen beschadigt. Onderbouw je kritiek altijd met argumenten.
Wij behouden ons het recht voor om artikelen of reacties op artikelen te verwijderen indien deze kwetsend, onheus of onjuist zijn.

De redactie is gerechtigd om alle wijzigingen door te voeren in aangeleverde artikelen zolang dat niet leidt tot een andere inhoudelijke weergave van het aangeleverde.