Move
-

Mens & Maatschappij

Laatste Headline

Eigen bijdrage in strijd tegen oneigenlijk gebruik huisartsenpost

Eigen bijdrage in strijd tegen oneigenlijk gebruik huisartsenpost

Het wordt tijd voor een cultuuromslag in de consumptie van zorg. Door een eigen bijdrage in te voeren, geven we die omslag een duwtje in de goede richting. Mensen zullen een meer bewuste keuze maken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen...

Lees Meer

Herstelbetalingen voor slavernij anno 2013?

Herstelbetalingen voor slavernij anno 2013?

In de afgelopen week heeft de Caricom, de verenigde Caribische landen, aangekondigd hun krachten te willen bundelen om bij hun vroegere kolonisatoren herstelbetalingen te eisen voor hun betrokkenheid bij de slavernij zo’n 150 en meer jaar geleden. Lees Meer

Sonja Bakker is commercieel, wat een schande!

Sonja Bakker is commercieel, wat een schande!

Sonja Bakker schreef een Roman, een licht erotische roman zelfs. De commentaren hierop waren niet van de lucht....

Lees Meer

Tong Tong Unfair

Tong Tong Unfair

Voor veel mensen was de grote Pasar Malam van Den Haag een soort feest van herinneringen of herkenning; de heerlijke geuren, het geroezemoes en de uitgesproken smaken. Ook voor de generatie die niet zelf in het voormalige Indië is geboren, komt veel...

Lees Meer

Het schandaal van Straatsburg, 1975

Het schandaal van Straatsburg, 1975

Toen ik voor het eerst over het Verdrag van Straatsburg of de Resolutie van Straatsburg las in het boek Eurabia van Bat Ye'or was ik geschokt. Hoe was het mogelijk dat het machtige Europa als een trillend schoothondje een beschamende knieval maakte voor...

Lees Meer

Duurzaamheid is in feite een Vrijheidsbeweging

Sinds de zomer van 2012 ben ik samen met mijn medeoprichters bezig om onze internet startup ‘FLOOW2, World’s Reset Button’, in de Benelux en Duitsland van de grond te krijgen. FLOOW2 is de eerste business-to-business marktplaats waarop bedrijven en instellingen productiematerieel, maar ook de kennis en kunde van hun medewerkers onderling kunnen verhuren en huren.

 

FLOOW2 brengt vraag en aanbod bij elkaar en maakt zichtbaar wie er wat, waar en wanneer en voor hoe lang beschikbaar heeft en dat alles onder het duurzaamheidsmotto ‘Delen is het nieuwe hebben’. Een intensievere levensduur van bedrijfsmaterieel betekent immers een efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. Door meer te doen met wat er al is, wordt overcapaciteit verminderd. Er hoeft dus minder van hetzelfde geproduceerd te worden en dat heeft effecten op duurzaamheid. Het delen van materieel bespaart immers kosten en stimuleert her- en medegebruik. Onze businesscase past in de gehele ontwikkeling naar wat in de duurzaamheidsbeweging wel ‘collaborative consumption’ wordt genoemd; de ontwikkeling van eigendom naar gebruik, van asset naar access.

In het kader van onze marketing- en communicatiestrategie hebben wij daarom presentaties gehouden op duurzaamheidscongressen in Lille, Bonn en op 17 januari in Amsterdam tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland. Het delen van goederen en diensten wordt door de organisatoren van deze congressen als een van de belangrijkste duurzaamheidstrends voor de komende jaren gezien. Voor ons als ondernemers is dat natuurlijk bijzonder hoopgevend. Het zegt iets over de houdbaarheid en het toekomstig succes van onze businesscase.

Duurzaamheid en alles wat daar mee te maken heeft is geen raketwetenschap. Het is bovenal gezond verstand met een beetje kennis van de wetten van de natuur. Een van die wetten is die van de gesloten of circulaire kringloop. In de natuur dient afval, dus iets wat is gestorven, als voedsel of voedingsbodem voor andere organismen. Met andere woorden in de natuur is de ecologische voetprint van afval nihil. Bij ons is dat anders, lineair. Afval wordt doorgaans niet hergebruikt, doch verdwijnt ergens op een vuilstort.
Het getuigt van gezond verstand en verantwoordelijkheidsbesef om er naar te streven producten zodanig te ontwikkelen en te (her)gebruiken dat de hoeveelheid afval en restproducten tot een minimum worden beperkt. Dat bevordert de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving.

Waar we op sociaal maatschappelijk niveau de transformatie zien van lineair naar circulair, van top-down naar bottom-based, van een cultuur gebaseerd op macht, controle en wantrouwen naar een cultuur van gelijkwaardigheid, zelforganisatie, zelfregulering en vertrouwen, zien we deze ontwikkeling ook terug op het gebied van maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen. In beide gevallen is het een ontwikkeling die ertoe leidt dat wij als individuen de controle over ons eigen leven gaan terugnemen.

Op maatschappelijk niveau wordt de idee losgelaten dat wij als individuen geregeerd of aangestuurd dienen te worden door andere individuen omdat zij beter dan wijzelf schijnen te weten wat wij moeten denken en doen. Steeds meer mensen komen tot het besef dat ieder van ons slechts zijn eigen leven kan leiden en dat ieder van ons zelf het beste weet wat goed voor hem of haar is. De idee van de collectivistische en maakbare samenleving verliest steeds meer aanhangers.

Op praktisch niveau door weer geheel zelfvoorzienend te worden. Zodra wij immers in staat zijn om als individu onze eigen zonne- of windenergie op te wekken, te beschikken over onze eigen waterbron, ons moestuintje en de lokale biologische boer en slager weer in ere te herstellen en goederen en diensten onderling met elkaar te delen, dan kom je als vanzelf los van de lineaire top-down structuren waar wij ons afhankelijk van hebben gemaakt en die economische en politieke macht over ons uitoefenen.

In de kern heeft duurzaamheid te maken met verantwoording nemen voor de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving alsook met verantwoording nemen voor je eigen geluk en welzijn en die van de mensen om je heen. Daar waar het in de top-down structuren ieder voor zich is en God voor ons allen, gaat het in deze veranderende circulaire tijdgeest om zelfvoorzienendheid en samenredzaamheid. Dat maakt dat de duurzaamheidsbeweging in feite een vrijheidsbeweging is.

Kim Tjoa
www.kimtjoa.nl


Reacties  

 
#1 Clamnar 20-01-2013 15:40
Jammer dat die windmolens er weer bij worden gehaald, want die zijn niet duurzaam. Elke reparatie en onderhoud gaat ten koste van de productie. Die zijn dus helemaal niet rendable, laat staan duurzaam.

Duurzaam is in de business al lang een algemeen begrip. Bijvoorbeeld voor een bouwonderneming . Werknemers werken daar met kwaliteit-boormachines als Hilti en DeWalt, die zijn duurzaam (gaan lang mee). TopCraft of Yoko gaat na een maand of twee al stuk. Dat dient te worden verstaan onder duurzaam. Al dat ander feel-good gezwets is niet meer dan dat, feel-good gezwets.
Quote
 
 
#2 Ineke Hagens 22-01-2013 20:44
”Duurzaamheid is in feite een Vrijheidsbewegi ng”

“FLOOW2 is de eerste business-to-business marktplaats waarop bedrijven en instellingen productiemateri eel, maar ook de kennis en kunde van hun medewerkers onderling kunnen verhuren en huren.
FLOOW2 brengt vraag en aanbod bij elkaar en maakt zichtbaar wie er wat, waar en wanneer en voor hoe lang beschikbaar heeft en dat alles onder het duurzaamheidsmo tto: ‘Delen is het nieuwe hebben’. ”
“Waar we op sociaal maatschappelijk niveau de transformatie zien van lineair naar circulair, van top-down naar bottom-based, van een cultuur gebaseerd op macht, controle en wantrouwen naar een cultuur van gelijkwaardighe id, zelforganisatie , zelfregulering en vertrouwen, zien we deze ontwikkeling ook terug op het gebied van maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen. In beide gevallen is het een ontwikkeling die ertoe leidt dat wij als individuen de controle over ons eigen leven gaan terugnemen.”


Beste Kim Tjoa,

Met belangstelling heb ik je artikel gelezen en ben het met je eens dat het delen van gedachtengoed zal bijdragen aan de innovatie die hard nodig is in de wereld waar wij vandaag de dag in leven en waar het in society today nogal aan ontbreekt, daar hebzucht en het handelen uit eigenbelang voorop blijft staan en wij ons keer op keer uit handen blijven geven waar wij klakkeloos alles maar als waar aannemen ons laten vertellen hoe wij moeten leven, wat we moeten geloven en zien. Gelukkig zien steeds meer individuen onder ons dat het gehele systeem waarmee wij wereldwijd regeert worden niet deugt daar deze door belanghebbende naar eigenhand gezet wordt daar het eigenbelang voorop blijft staan. Het smeermiddel GELD, is zijn waarde aan het verliezen, daar deze niet als smeermiddel gebruikt wordt maar als druk middel is gaan fungeren tot in het persoonlijke leven van eenieder individu in de wereld van vandaag. Als wij niet luisteren naar het geen wij allemaal zijn (bewust of onbewust) KENNIS, zal macht uitoefenen d.m.v. automatisering het nieuwe grip middel zijn dat tot op het persoonlijke individu zal/is gaan gelden. Wat voor ons gebruik kan worden ter verbetering, zal als wij ons blind houden voor de werkelijkheid een wereld zonder vrijheid, geen vrede op aarde kunnen leven en zullen belanghebbende over andermans ruggen hun eigen dromen kunnen blijven leven en fictie wordt non-fictie.

Het duurzaamheidsmo tto zal dan misschien ook wel: “Delen van Kennis = Innovatie” kunnen heten, daar het delen van kennis (gedachtengoed) niet iets zal moeten zijn waar rechten aan kunnen worden verleend maar vrij gedeeld zal dienen te worden onder de mensheid zelf, waar eenieder individu zijn eigen steentje bij kan dragen aan een wereld die gebaseerd zal zijn op het delen van i.p.v. op het bezitten van.

Dank voor dit mooie artikel en wens je veel succes met FLOOW2

Met vriendelijke groet,

Ineke Hagens
Quote