Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa Europa is het “westelijke uitsteeksel “van het Aziatische continent. Een groot schiereiland dat in de loop van het tweede millennium na Chr. de hegemonie in de wereld heeft veroverd. De grote verscheidenheid in landschappen is de oorzaak van een diversiteit aan sociale culturen, de vele verschillende talen en het grote aantal natiestaten.  Politieke, economische en culturele verschillen  zijn daarvan een blijvend gevolg.  Het streven naar verdieping en verbreding van Europa als eenheid werkt daarom averechts. Door de 'eenheidsworst', die Brussel de  EU landen opdringt, worden  de unieke eigenschappen, die ieder land  heeft, ontkend. Ook in de 21ste eeuw zal de verhouding van Europa tot Rusland van cruciaal belang zijn. Of Rusland ooit een bedreiging voor Europa zal vormen, hangt in hoge mate van de vraag af of op de puinhopen van het communisme een reeks welvarende en stabiele landen zal herrijzen en of de droom van het herboren Midden - Europa werkelijkheid zal worden. Het begrip “Midden-Europa”was een protest tegen de geografie van de Koude Oorlog, waarin de term “Oost-Europa” was gemunt voor die helft van Europa die onderworpen was aan Moskou. Oost- Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Polen en Hongarije hadden allemaal deel uitgemaakt van Midden-Europa. Deze landen hadden daarom niet veroordeeld mogen worden tot de volkerengevangenis die het Warschaupact was. De val van de Berlijnse Muur heeft geen einde gemaakt aan de geopolitiek. Er brak alleen een nieuwe fase aan. Nog geen maand na de ontbinding van de Sovjet- Unie had het Kremlin al begrepen dat de geopolitiek de plaats van de ideologie moest gaan innemen. De geopolitiek, die in de tijd van de Sovjet- Unie altijd werd gedemoniseerd, is in het kwaadraat in het nieuwe Rusland teruggekeerd.  Om de niet Russische volkeren van de vroegere Sovjet-Unie weer voor het federalisme te winnen, is de 19e  eeuwse doctrine van de Euroaziatische  eenheid als alternatief voor het communisme van stal gehaald. Poetin lijkt echter in deze niet te streven om de vroegere Sovjetrepublieken met meer vrijheid in eigen land en een welwillende buitenlandse politiek op zijn hand te krijgen.  Poetin kiest voor een neotsaristische  expansionisme, dat op korte termijn mogelijk is dankzij de Russische overvloed aan grondstoffen en een zeer grote versterking van zijn militaire macht (al in de eerste zeven jaren na zijn aantreden gebruikte Poetin de inkomsten uit energiebronnen voor een viervoudiging van zijn defensiebegroting).  Het heeft er alle schijn van dat Poetin stookt om strategisch ruimte te creëren. Strategie in deze is de kunst om ruimte en tijd militair en diplomatiek op de juiste wijze te benutten. Poetin toont zich daarin een meester. Poetin`s concentratie op Oekraïne, bij zijn algemeen streven om het nabije buitenland weer onder Russische invloed te brengen, bewijst dat hij zijn land in Europa wil verankeren. Oekraïne is in deze de spilstaat waar de toekomst van Rusland om draait. Met  Oekraïne wordt Rusland een deel van Europa. Als Poetin al een nieuw imperium weet te creëren , dan zal het een zwakke reïncarnatie van het rijke van vroeger zijn. De macht van de Russen zal niet alleen worden ingetoomd door de onbuigzame leiders in Centraal- Azië, maar ook door de invloed daar van China en in mindere mate van India en Iran. Uiteindelijk zou Kazachstan weleens bepalend kunnen zijn voor de gehele positie van Rusland in Eurazië. Het welvarende Kazachstan, even groot als West – Europa      met een BNP dat groter is dan van alle andere Centraal- Aziatische landen samen, ligt midden in Eurazië. Riens Meijer is econoom met kennis t.a.v. gedragspsychologie, filosofie en geschiedenis gefocust op de kansen en bedreigingen in de 21ste eeuw.                                    
Lees Meer
Eigen bijdrage in strijd tegen oneigenlijk gebruik huisartsenpost Het wordt tijd voor een cultuuromslag in de consumptie van zorg. Door een eigen bijdrage in te voeren, geven we die omslag een duwtje in de goede richting. Mensen zullen een meer bewuste keuze maken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen zorgkosten.
Oneigenlijk gebruik van zorg is namelijk niet sociaal. Dat ondermijnt het op solidariteit gebaseerde systeem, waaraan we met zijn allen betalen middels de basisverzekering. De huisartsenpost is een mooie voorziening voor spoedeisende huisartsenzorg. Vroeger belde je eerst naar je eigen arts om via 'het bandje' te horen welke huisarts dienst had en hoe je die kon bereiken. Tegenwoordig is er één telefoonnummer en één locatie, waar spoedeisende hulp van een huisarts is te verkrijgen.
Mensen kunnen in de regel tussen acht uur 's ochtends en vijf uur 's middags terecht bij hun eigen huisarts en voor spoedeisende hulp daarbuiten bij de huisartsenpost. Er is echter ook een nadeel. De huisartsenpost wordt te vaak gezien als een service, als een verlengstuk van de eigen huisarts en niet voor spoedeisende hulp. De post is daar niet voor bedoeld.
Het is nodig oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Dat is naar mijn mening het beste te realiseren door een eigen bijdrage in te voeren voor elk bezoek aan de huisartsenpost - niet te verwarren overigens met het eigen risico. Een financiële prikkel zet mensen immers aan tot nadenken. 'Heb ik deze zorg nu wel echt nodig? Of kan ik wachten tot morgen en naar mijn eigen huisarts gaan?' Mijn eerste argument voor een bescheiden eigen bijdrage is het enorme verschil in kosten tussen behandeling door de eigen huisarts en een arts op de post. Een consult bij de eigen huisarts kost 9,01 euro, bij de huisartsenpost is dat 84,72 euro (bron: www.nza.nl). Een visite aan huisorgaan de eigen huisarts kost 13,51 euro, terwijl een visite gereden vanuit de huisartsenpost maar liefst 127,09 bedraagt.
Het komt werkelijk voor dat een ingegroeide teennagel wordt behandeld tegen een meer dan negen keer hoger tarief. Ja, u leest het goed! Als tweede argument verwijs ik naar een onderzoek van www.huisartsvandaag.nl in samenwerking met de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH). Daaruit blijkt dat in 2012 liefst 77% van de huisartsen de invoering van een eigen bijdrage voor een bezoek aan of visite door de huisartsenpost een goed idee vindt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 80% van de gevraagde hulp niet spoedeisend is. Ook dat leest u goed! Valt er ook iets in te brengen tegen het invoeren van zo'n eigen bijdrage? Het zou kunnen dat mensen om reden van een eigen bijdrage een wellicht noodzakelijk bezoek aan de huisartsenpost mijden. Om dit te voorkomen moet de eigen bijdrage niet meer dan vijf euro zijn.
Niet te veel, maar wel net genoeg voor een zorgvuldige afweging, of de zorg per se op dit moment nodig is, of even kan wachten. In landen als België en Frankrijk leiden dit soort eigen bijdragen niet tot grote problemen. Eddy Matthijssen is raadslid voor de VVD in de gemeente Roosendaal, met onder andere gezondheidszorg zijn portefeuille.

Lees Meer
De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnengetreden. Fundamentele maatschappelijke veranderingen zoals we nu meemaken, zijn een gevolg van deze overgang maar komen niet vaak voor. Een vergelijkbare omwenteling vond maar liefst 165 jaar geleden plaats. Een omwenteling waarin Dr.Mr.J.R.Thorbecke een eminente rol  heeft gehad. Thorbecke is de meest geslaagde staatkundige hervormer uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn hervormingen kwamen als een soort springvloed over de bevolking. Met name de jongeren van die tijd begroetten ze met grote geestdrift. Zeer aansprekend in Thorbecke is zijn organische liberalisme: het is ingebed in de historische ontwikkeling en verankerd in de samenhang van de maatschappij. Daardoor is het liberalisme niet statisch, maar dynamisch en tijdloos. Als tenminste de combinatie van denken en  doen kenmerkend blijft. Omdat dit onvoldoende het geval is geweest, differentieert het liberalisme momenteel. Er is een steeds uitdijende kloof tussen burgers en overheid/politiek ontstaan. De diepere oorzaak van die kloof ligt in het gegeven dat de burger wel is geëvolueerd, maar vaak nog steeds wordt behandeld als de kiezer uit de verzuilde samenleving van vroeger.
Het huidige electoraat is evenwel totaal anders dan het electoraat van 50 jaar geleden. De moderne kiezer:
• is beduidend hoger opgeleid en heeft veel meer informatiebronnen tot zijn beschikking;
• heeft geen automatisch en blind vertrouwen in de leider van een politieke partij;
• is meerdimensionaal in zijn overtuigingen en voorkeuren. Hij leest bijvoorbeeld De Telegraaf, is lid van de KRO en stemt SP;
• is veel minder voorspelbaar in zijn opvattingen over belangrijke politieke kwesties. Een willekeurige kiezer kan op het ene onderwerp een standpunt innemen dat overeenkomt met dat van de SP en op het andere onderwerp met dat van de VVD. Hoewel de politieke machthebbers langzamerhand beseffen dat de kloof tussen burger en politiek groter is geworden, onderkennen ze het structurele aspect eraan niet. Zij denken dat als ze hun zaakjes maar beter uitleggen, de burger het op den duur wel zal gaan begrijpen. Of dat de burger slechts tijdelijk ontstemd is, maar op den duur wel weer positiever wordt. De veranderingen waarmee ook de VVD heeft te maken zijn  fundamenteel en genereren bedreigingen, maar ook  nieuwe kansen. Om het volle profijt van die nieuwe kansen  te kunnen realiseren moet de VVD als bestuursvoorzitter  een nieuwe Thorbecke kiezen. Dat vraagt een voorselectie van drie personen  op grond van een adequate  profielschets. Vervolgens moeten de VVD leden daaruit de definitieve keuze voor het voorzitterschap van de VVD  kunnen maken.  Er is binnen de politiek geen eensluidend beeld van de toekomst van Nederland, terwijl dat nu juist zo hard nodig is. Het beeld is te veel versplinterd over veel belangengroepen. Die hebben wellicht allemaal wel een eigen visie,  maar van een gezamenlijke geïntegreerde visie met een aansprekend perspectief is geen sprake.  Hier ligt een enorme kans, uitdaging en opdracht voor de nieuwe voorzitter van de VVD.  Elke goede voorzitter wil in deze situatie alleen gekozen worden als hij de noodzakelijke draagkracht krijgt. Daarom is de directe betrokkenheid van alle VVD leden  inzake de benoeming van nieuwe VVD voorzitter een absolute voorwaarde. Riens Meijer is econoom, bestuurder/ondernemer en schrijver van de boeken “kansen na de crisis”, “Ja, we moeten vernieuwen!” en  “Gedrochten uit de Haagse krochten: revolutie, of zegeviert toch het gezonde verstand? “  

Lees Meer
image Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa
image Eigen bijdrage in strijd tegen oneigenlijk gebruik huisartsenpost
image De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig
Move
-

Politiek

Laatste Headline

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Europa is het “westelijke uitsteeksel “van het Aziatische continent. Een groot schiereiland dat in de loop van het tweede millennium na Chr. de hegemonie in de wereld heeft veroverd. De grote verscheidenheid in landschappen is de oorzaak van een...

Lees Meer

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnengetreden. Fundamentele maatschappelijke veranderingen zoals we nu meemaken, zijn een gevolg van deze overgang maar komen niet...

Lees Meer

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe   Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast werd in die tijd de hondenkar...

Lees Meer

De staat van ons land (dit Nederland)

De staat van ons land (dit Nederland)

Al vele eeuwen proberen wetenschappers te begrijpen waarom het heelal is zoals het is, waarom de natuurwetten zijn zoals ze zijn. Waarom elk subatomaire deeltje en elke natuurkracht precies die eigenschappen heeft die ons bestaan mogelijk maken....

Lees Meer

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid. Het woord alleen duidt op ellende. Het past in het rijtje ‘schijnhuwelijk’, ‘schijnconstructie’ (om belasting te ontwijken!), ‘schijndood’ – nog erger dan helemaal dood. Schijnzelfstandigheid: brrrr. Want zzp’ers...

Lees Meer
Move
-

Mens & Maatschappij

Laatste Headline

Eigen bijdrage in strijd tegen oneigenlijk gebruik huisartsenpost

Eigen bijdrage in strijd tegen oneigenlijk gebruik huisartsenpost

Het wordt tijd voor een cultuuromslag in de consumptie van zorg. Door een eigen bijdrage in te voeren, geven we die omslag een duwtje in de goede richting. Mensen zullen een meer bewuste keuze maken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen...

Lees Meer

Herstelbetalingen voor slavernij anno 2013?

Herstelbetalingen voor slavernij anno 2013?

In de afgelopen week heeft de Caricom, de verenigde Caribische landen, aangekondigd hun krachten te willen bundelen om bij hun vroegere kolonisatoren herstelbetalingen te eisen voor hun betrokkenheid bij de slavernij zo’n 150 en meer jaar geleden. Lees Meer

Sonja Bakker is commercieel, wat een schande!

Sonja Bakker is commercieel, wat een schande!

Sonja Bakker schreef een Roman, een licht erotische roman zelfs. De commentaren hierop waren niet van de lucht....

Lees Meer

Tong Tong Unfair

Tong Tong Unfair

Voor veel mensen was de grote Pasar Malam van Den Haag een soort feest van herinneringen of herkenning; de heerlijke geuren, het geroezemoes en de uitgesproken smaken. Ook voor de generatie die niet zelf in het voormalige Indië is geboren, komt veel...

Lees Meer

Het schandaal van Straatsburg, 1975

Het schandaal van Straatsburg, 1975

Toen ik voor het eerst over het Verdrag van Straatsburg of de Resolutie van Straatsburg las in het boek Eurabia van Bat Ye'or was ik geschokt. Hoe was het mogelijk dat het machtige Europa als een trillend schoothondje een beschamende knieval maakte voor...

Lees Meer
Move
-

Economie

Laatste Headline

Beurshausse en beurscrash, oorzaak en gevolg

Beurshausse en beurscrash, oorzaak en gevolg

Dit artikel verklaart aan de hand van transitie-eigenschappen, waarom er tijdens de versnellingsfase van een transitie een beurshausse ontstaat, die uiteindelijk in de stabilisatiefase van een transitie weer gevolgd zal worden door een beurscrash.   Transities Iedere...

Lees Meer

Onverwachte bewegingen van de FED

Onverwachte bewegingen van de FED

De financiële markten haalden opgelucht adem, toen volslagen onverwachts bleek dat de Federal Reserve het voorzichtig afbouwen van haar maandelijkse $ 85 miljard monetaire steun zal uitstellen. De ruimgeldpolitiek is op het eerste oog goed voor de aandelen...

Lees Meer

Dow Jones krijgt weer epo en groeihormonen toegediend

Dow Jones krijgt weer epo en groeihormonen toegediend

Op 23 september krijgt de Dow de grootste facelift sinds 2004 als in één klap drie hoofdfondsen worden vervangen. Hewlett-Packard Co., Bank of America Inc. en Alcoa Inc., de losers, worden vervangen door Goldman Sachs Group Inc., Nike Inc. en Visa...

Lees Meer

Dow Jones is grootste piramidespel ooit

Dow Jones is grootste piramidespel ooit

De Dow Jones is het grootste piramidespel van alle tijden, dat stelt Wim Grommen. Grommen heeft verschillende publicaties over de economische crisis op zijn naam staan, waarin hij onder...

Lees Meer

Weet Paul Krugman nu alles over de Nederlandse economie?

Weet Paul Krugman nu alles over de Nederlandse economie?

Onlangs wist de gelauwerde Amerikaanse econoom Paul Krugman de voorpagina’s in Nederland (en waarschijnlijk ook België) te halen door te stellen dat Nederland het al jaren verkeerd doet en links en rechts wordt ingehaald door België. Koren op de molen...

Lees Meer
Loading
Chart
o AEX INDEX 454.56 ▲6.79 (1.52%)
o Dow Jones 17,672.60 ▼141.38 (-0.79%)
o Nikkei Index $17,419.72 ▼92.03 (-0.53%)
INDEXEURO:AEX

AEX INDEX

Company ID [INDEXEURO:AEX] Last trade:454.56 Trade time:6:05PM GMT+1 Value change:▲6.79 (1.52%)
INDEXDJX:.DJI

Dow Jones

Company ID [INDEXDJX:.DJI] Last trade:17,672.60 Trade time:4:29PM EST Value change:▼141.38 (-0.79%)
INDEXNIKKEI:NI225

Nikkei Index

Company ID [INDEXNIKKEI:NI225] Last trade:$17,419.72 Trade time:10:55AM GMT+9 Value change:▼92.03 (-0.53%)

Actueel Weerbericht

°F°C
invalid location provided